Noter Onaylı Tercüme Nedir

Noter Onaylı Tercüme Nedir

Resmi bir makam için yapılan çevirilerde tercüme hizmetini sunan tercümanın yeminli tercüman olması ve noter tarafından onaylanmış olması, yapmış olduğu çevirinin noter onaylı tercüme olması demektedir.

Noter Onaylı Tercüme

Nüfus cüzdanı, kimlik, mahkeme kararı, diploma ve aile cüzdanı gibi resmi evraklar için noter onayı gerekmektedir. Bu resmi evrakların verileceği kurum sizden resmi onay istediği taktirde noter onaylı tercüme yaptırmanız gerekmektedir. Ayrıca bu belgelerin yasalar önünde geçerli sayılabilmesi için İçişleri Bakanlığı’nın noterlere vermiş olduğu onaylama işleminden geçmiş olması gerekmektedir. Evrakların noter onaylı sayılabilmesi için çeviri hizmeti yapmış olan yeminli tercümanın yemin zaptını imzalamış olması noter tarafından tasdiklenmesi gerekmektedir.

Yeminli Tercüman Nasıl Olur

Çeviri hizmeti sunacak olan kişinin bildiği yabancı dili kanıtlayan bir belge ile birlikte notere başvurarak tutanak tutturması gerekmektedir. Bu tutanak tercümanın bu dili çok iyi bildiğini ve tercümanın bu dilde yaptığı çevirilerin noter onaylı olduğunu göstermektedir. Bu tutanağın bir örneği noterde bir örneği ise çevirmende kalır. Bu tutanak işlemi gerçekleştirilirken yeminli tercüman olacak kişinin noter huzurunda yemin etmesi gerekmektedir. Tutanak ve yemin etme işleminin ardından noter bünyesinde bulunan tercüman defterine tercümanın kaydı yapılır. Yemin belgesi bulunmayan tercümanların çevirileri noterlerce onaylanmamaktadır. Yemin belgesine sahip olan tercümanlar çok iyi bildiği dilden yaptıkları çevirilere imzasını atıp, kaşesini basar. İmzalanmış ve kaşelenmiş bu çeviriler noter tarafından onaylanır ve noter onaylı tercüme olarak kabul edilir.

Noter Tasdiki Neden Gereklidir?

Resmi evraklarda yapılacak olan çeviriler için noter tasdiki gerekmektedir. Evrakın gerçek ve geçerli olduğunu, doğru bir şekilde tercüme edildiğini ispatlamak için noter tasdiki gerekmektedir.

Aşağıda noter onaylı tercümesi istenilebilecek bazı resmi evraklara ilişkin örnekler bulabilirsiniz:

 • Nüfus Cüzdanı Tercümesi
 • Kimlik Belgesi Tercümesi
 • Pasaport Tercümesi
 • Doğum Belgesi Tercümesi
 • Nüfus Belgesi Tercümesi
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Tercümesi
 • Adli Sicil Kaydı Tercümesi
 • Evlilik Cüzdanı Tercümesi
 • İkametgâh Tercümesi
 • İkamet İzni Tercümesi
 • Oturma İzni Tercümesi
 • Sağlık Raporu Tercümesi
 • Diploma Tercümesi
 • Diploma Denkliği Tercümesi
 • Transkript Tercümesi
 • Sertifika Tercümesi
 • Muvafakatname Tercümesi
 • Vekâletname Tercümesi
 • Mahkeme Tutanağı Tercümesi
 • Patent Belgesi Tercümesi
 • Sözleşme Tercümesi
 • İmza Sirküleri Tercümesi
 • Oda Sicil Kaydı Tercümesi
 • Resmi Gazete Tercümesi
 • Maaş Bordrosu Tercümesi
 • Banka Hesap Dökümü Tercümesi
 • Vize Başvuru Formu Tercümesi
 • Sponsor Mektubu Tercümesi
 • Vize Evrakları Tercümesi
 • Niyet Mektubu Tercümesi
 • Referans Mektubu Tercümesi
 • CV Tercümesi
 • Özgeçmiş Tercümesi

 

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.

WhatsApp WhatsApp ile Hızlı Teklif Almak için Tıklayın