Nasıl Yeminli Tercüman Olunur

Herkes yolda yürürken orada burada yeminli tercüman tabelaları ile karşılaşmıştır. Bunun üzerine akıllara yeminli tercüman nasıl olunur soruları geliyor. Yeminli tercüme denildiğinde söylenmek istenilen husus,  kastedilen belgelerin herhangi bir dilden başka bir dile, noter huzurunda yemin etmiş ve noter yemin belgesine sahip tercümanlar tarafından tercüme yapılması ve tercüme edecek kişi ve tercüme bürosu tarafından kaşe basılıp imza atılma işlemidir. Genel olarak resmi olan evraklar, mahkemeler ya da konsolosluklar tarafından istenilen tercümelerde yeminli tercümanın imzası olması şarttır. Yeminli tercüman herhangi bir dilde yaptığı tercümenin altına imzasını atar ve yapmış olduğu tercümanlık işleminden doğacak hataların sorumluluğunu noterin tercümenin yapıldığı belgenin üzerine bastığı kaşe ile üzerine alır.

Yeminli tercüman olmak için belli niteliklere uygun olmak gereklidir. Yeminli tercüman nasıl olunur diye soracak olursanız öncelikle mutlaka Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekmektedir. Bunun yanında Mütercim Tercümanlık ya da herhangi bir üniversitenin yabancı dil bölümünden mezun olmuş olmanız gerekmektedir. Yani tercümanlık mesleğine sahip olmak için dil konusunda üniversite diploması şart. İnternet üzerinde bir takım bilgi kaynaklarında yabancı dil yeterliliğini gösteren KPDS, TOEFL gibi belgeler alınarak tercüman olunabilir deniliyor ise bunların hiç birine itibar etmeyiniz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ve üniversite mezunu olma şartını sağladığınız takdirde yeminli tercüman olabilmek için herhangi bir noter huzurunda yemin etmeniz gerekmektedir. Bu noter sizi mülakata alır ve o dili bilip bilmediğinizi test eder ve dili bildiğinizi ispatlamanız yeterli olacaktır. Artık o noter tarafından yeminli tercüman sayılmaktasınız.

Birden çok noter ile çalışmanız tabi ki mümkün. Fakat noterlerin birçoğunun zaten devamlı çalıştıkları tercümanlar olduğu için tercümanlık yemininizi onaylayacak bir noter bulmanız gerekmektedir. Yeminli tercüman nasıl olunur sorusunun en zor kısmı burasıdır. Mezuniyet diplomanızı ibraz edip ve yemininizi noter huzurunda ettiğiniz takdirde yeminli tercüman oluyorsunuz. Yemin ettiğiniz; isminiz, doğum tarihiniz, ev ve iş adresiniz, tahsil durumunuz, hangi dil ya da dilleri bildiğiniz, yemin ettiğiniz noterin bu dili ne kadar bildiğinize dair kanısının nasıl olduğu, yeminin şekli ve tutanağın tutulduğu tarih gibi bilgiler yer aldığı bir tutanak ile belgelendirilir. Tutulan tutanaklar noterlik tarafından saklanır ve noter tutanağı olmayan bir kişiye çeviri yaptırılmaz. Ayrıca örnek verecek olursak A noteri huzurunda yemin etmiş birisi, B noterinde yeminli tercüman sayılmaz. Bunun için B noterinin huzurun dada yemin edip o dili bildiğine dair evrakları sunması ve bu evrakları noterin onaylaması gerekmektedir. Noterler belgelerin herhangi bir dilden başka bir dile ya da herhangi bir yazıdan başka bir yazıya çeviri yapılmasının ardından onaylama işlemi yapılır ve bu yapılan hizmetlerin karşılığında aldıkları ücret kaydedilir. Bu çeviri ücretlerini gider olarak kayıtlara yazıp çevirmenlere öder.

Oy Verin

Comments are closed.

WhatsApp WhatsApp ile Hızlı Teklif Almak için Tıklayın